Det  må jo skrives om Heath Ledger i «The Dark Knight» også, det er jo bare slik det er. Faktisk gjør Heath Leder og Johnny Depp noe tilnærmet likt i rollene sine i «The Dark Knight» og den første «Pirates of the Caribbean»-filmen. Det de gjør er at de tar en rolle som, på grunn av plottet, er nødt til å være en formidabel skikkelse, en aktør, en verdi mot- eller medspiller med mye autoritet – og gjør noe rart og egenartet utav det, uten at karismaen går tapt.

Hemmeligheten bak det både Ledger og Depp gjør, tror jeg, er at de tar rollefigurene sine så langt ut, så langt utover det vi vanligvis forbinder av en rollefigur med en slik rolle i plottet, uten å noengang gi inntrykk av at de har mistet kontroll over situasjonen. Det er påfallende hvor ekkel og eksentrisk Ledger er som Jokeren, med fett hår og en tunge i konstant, firfisleaktig bevegelse. Samtidig har han en viss, i mangel av bedre ord, tiltrekningskraft bestående i nettopp det at han aldri virker overrasket. Med alle sine eksentriske sider har han intelligens nok til å forutse de fleste av situasjonene han støter på. At dette funker har selvsagt også med regissør og motspillere å gjøre. For at Jokeren skal fremstå som uanfektet må jo omgivelsene hans på et eller annet tidspunkt veksle usikre blikk eller gripe etter gønneren.

Jeg tror aldri jeg har sett Johnny Depp mer sexy enn i rollen som Jack Sparrow i «Pirates of the Caribbean». Kors på halsen og ti kniver i hjertet. Årsaken er noe av den samme, kjernetryggheten i både rollefiguren og skuespilleren. Sparrow kan virke forbløffet, og feig, og spontant bortforklarende, men Depp formidler samtidig den bestemte følelsen av at det bare ligger utenpå. At det er en tunge konstant i et kinn et sted her. At Sparrow i virkeligheten er en intens observatør og taktiker som selvsagt, naturligvis kommer til å stå igjen sprell levende og antagelig med skip og sverd og hatt i behold på slutten. Og det er i dobbeltheten den virkelige kunsten i Depps og Ledgers rolleprestasjoner ligger: I det som er  tilsynelatende uforutsigbart, ukontrollert, men egentlig ikke.

 

Publisert 20. august 2008.

Reklamer