Jeg og Klassekampens Martin Grüner Larsen er twittrende uenige etter Janne Haaland Matlarys påstand om man blir et bedre menneske av å lytte til Bach (i motsetning til popmusikk). Men hvor uenige er vi egentlig?

Martin Grüner Larsen @monografi el kanon – for felles kultur & høykultur har ingen nødvendig sammenheng m moral og lite menneskelig lidelse. about 20 hours ago from TweetDeck in reply to monografi

Martin Grüner Larsen  @monografi Det er faktisk grunnproblem i d konservative kultursyn D finnes ingen god begrunnelse for at vi skal ha 1 høykulturelt hegemoni. about 20 hours ago from TweetDeck in reply to monografi

Inger Merete Hobbelstad @martingruner: Flere kunstuttr. er av så høy kvalitet at de bør bevares selv om de ikke når bredt ut. Hvorfor er dette et ideologisk spm? about 18 hours ago from web

Inger Merete Hobbelstad @martingruner: Ordet «finkultur» kjeder meg usigelig. Utfordrende kunst vil alltid ha smalere publ. enn popkultur. Begge deler er verdifulle about 18 hours ago from web 

Inger Merete Hobbelstad @martingruner: … men bare førstnevnte trenger beskyttelse. about 18 hours ago from web

Martin Grüner Larsen @inger_merete Fordi utvelgelsen av de kunstverkene er ideologisk. Hvor mange av de kunstverkene du tenker på var skapt av hvite menn, f.eks?about 19 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete Jeg fornekter påstanden om at kunst ikke kan være både utfordrende og populær. about 18 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete Men er enig i at den upopulære trenger beskyttelse. about 18 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete Problemet er bare at m 1 gang man skal konstruere kanon med ord som «kvalitet» eller «tidløshet», så betyr d «MIN kvalitet NÅ» about 18 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete (og ordet «finkultur» kjeder også meg uutsigelig – men kanskje av helt andre grunner?) about 18 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete
Inger Merete Hobbelstad @martingruner: Kunst kan naturligvis være både utfordrende og populær, men det er ikke alltid tilfelle. Altså: En viss beskyttelse. about 18 hours ago from web

Inger Merete Hobbelstad @martingruner: Grunnene til at et verk blir kanon er mangfoldige. «Iliaden» var en diktators yndlingsverk og ble derfor bevart, men … about 18 hours ago from web

Inger Merete Hobbelstad @martingruner: Vi ville ikke lest og studert den fremdeles om den ikke hadde kvaliteter som talte til mennesker på tvers av tiden. about 18 hours ago from web

Martin Grüner Larsen @inger_merete Aneiden, ikke Illiaden! 😉 Illiaden ble nedskrevet fra muntlig tradisjon. Aeneiden ble visstnok reddet fra bålet av Augustus

Martin Grüner Larsen @inger_merete Uenig. Vi leser Illiaden og Aeneiden fordi folk til alle tider har lest Aeneiden og Illiaden. D ligger i vår sivilisasjons DNA about 18 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete Og jeg mener at det er dypt fremmede verk for meg. Odyssevs er en krigsforbryter. Didos selvmord uforståelig. about 18 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete
Inger Merete Hobbelstad @martingruner: De homeriske eposene overlevde i stor grad fordi de var yndligseposene til tyrannen Peisistratos, ca 600 f. Kr. about 14 hours ago from web

Inger Merete Hobbelstad @martingruner: Synes du gjør det samme som Matlary nå, feller en moralsk dom i stedet for en estetisk. Iliaden skildrer et brutalt samfunn -about 14 hours ago from web

Inger Merete Hobbelstad @martingruner. – men er en fascinerende og dypt menneskelig tekst. Og moderne, begeistrede lesere er ingenlunde ukritiske til kvinnesyn o.l. about 14 hours ago from web

Martin Grüner Larsen @inger_merete Aldri hørt det m Peisistratos før. Eller glemt det iallefall. 🙂 about 14 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete Men jeg er uenig i d du sier. Jeg feller både en estetisk og etisk dom. Enig i at d r 1 fascinerende og «menneskelig» tekst.about 14 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete

Martin Grüner Larsen @inger_merete Og en tekst som jeg elsker av mange grunner. Men den er radikalt fremmed og deri ligger noe av appellen for meg. about 14 hours ago from TweetDeck in reply to inger_merete
Publisert 13. august 2009.
Én kommentar:

Martin G.

18.jan.2010 kl.16:46

Så ikke denne før nå — og det er et godt spørsmål. Hvor uenige er vi egentlig? Jeg rotet meg ytterligere inn i denne debatten litt seinere på høsten, under muhammedoppstyret. Så om du har lyst til å se ytterligere begrunnelse av mitt syn i det vide og det brede (det er alt, alt for langt), så kan du lese kommentarene til denne (alt, alt for lange) posten, der @mikkel78 utfordrer meg på dette.

http://pen-to-paper.blogspot.com/2009/10/om-muhammedkarikaturstriden.html

Og jeg skrev også om Matlary her:

http://pen-to-paper.blogspot.com/2009/08/det-konservative-kunstsynet-og-hvorfor.html

Alt godt,

M